บริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด

เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันของวิทยากรมือหนึ่งผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 20 ปี โดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสายงานโรงแรม สามารถออกแบบหลักสูตรให้กับพนักงานทุกแผนก การวางระบบการปฏิบัติงาน(SOP)  และออกแบบวิธีการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ทีมวิทยากรมีความหลากหลายด้านสายงานสามารถจัดหลักสูตรอบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตรอบรมเพื่อเป็นวิทยากร หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพ เทคนิคการเพิ่มยอดขาย  หลักสูตรบัญชีสำหรับผู้บริหาร การวางกลยุทธ์ทางการตลาด และงานบริหารองค์กร ล้วนแต่มีประสบการณ์ตรงในสายงาน พร้อมทั้งมีเทคนิคการบรรยายที่ดี ผู้เรียนสามารถนำกลับไปใช้ในการทำงานได้จริง เพื่อสร้างให้องค์กรมีกำไรสูงสุด

 

ประวัติความเป็นมา :

ปี 2006                   จัดตั้งบริษัท A Plus Training and Development Co., Ltd. โดยคุณอภิญญา แวโน๊ะ  (คุณแหม่ม)                               ดำเนินการเปิดอบรมเน้นกลุ่มงานบริการโดยเฉพาะสายงานโรงแรม

ปี 2011                   จัดตั้งบริษัท HRIT Co., Ltd. ให้บริการด้านการออกแบบระบบ IT สำหรับงานบุคคล ระบบการวัดผล                                 การทำงาน การประเมินผลประจำปี (KPI) และบริการเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บไซต์                                                       www.hrit.co.th             

ปี 2012                  จัดตั้งสถาบันปั้นเทรนเนอร์ HRD Thailand ให้บริการอบรมใน 2 หัวข้อคือ การเป็นวิทยากรมืออาชีพ                                Train The Trainer และการนำเสนออย่างมืออาชีพ Business Presentation 

                              www.hrd-thailand.com

ปี 2013                   จัดตั้งบริษัท 29 Co., Ltd. แทนบริษัท A Plus Training and Development Co., Ltd. ให้บริการ                                   ด้านงาน  ที่ปรึกษา และอบรมโดยเป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรจากหลากหลายสาขา                                         www.29.co.th

ปี 2013                   จัดตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  EFS Center (English for Specialist) ให้บริการสอนภาษา                                         อังกฤษเฉพาะสายงานผ่านเครื่องมือในการสอนตามความถนัดของสมอง Emergenetic®  

                              www.efs-center.com

 

 

 

รายชื่อลูกค้า

 

 

  

Visitors: 98,236