หลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Presentation

จัดโดยสถาบันปั้นเทรนเนอร์ HRD Thainland

ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด

 

Level I : Basic Presentation สำหรับการนำเสนอผลงาน

          เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องนำเสนอผลงาน, รายงานในที่ประชุมต่อผู้บริหารและหัวหน้างาน เราจะฝึกให้คุณจับใจความและเพิ่มเทคนิคการนำเสนอผลงาน Presentation ให้น่าสนใจภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่สำคัญคือสร้างความมั่นใจและการนำเสนอ 

 

Level II : Business Presentation สำหรับการเสนอขาย

         เป็นหลักสูตรที่เน้นการนำเสนอสินค้าและบริการ ที่จะเพิ่ม เทคนิคการนำเสนอผลงาน Presentation ให้แก่ลูกค้า เกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกซื้อด้วยเทคนิค 3C ที่ทำให้นักขายหลายท่านประสบความสำเร็จมามากมาย ทั้งเสนอขายสินค้า และบริการต่างๆ

 

Level III : International Presentational

          เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้สำนวนการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เป็นการใช้ทักษะทั้งด้านภาษาและทักษะด้านการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอผลงาน Presentation ในส่วนนี้ผู้เรียนควรต้องมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน

 

           ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันด้านต่างๆพากันสูงขึ้น ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาโดดเด่นได้ในทุกโอกาสคือผู้ที่มีทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ต้องการเลื่อนตำแหน่ง ผู้ที่ต้องรายงานข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ เป็นผู้พูดที่ทุกคนล้วนประทับใจและชื่นชม หลักสูตรการนำเสนออย่างมืออาชีพจะเป็นเสมือนเวทีส่วนตัวผลักดันให้ท่านโดดเด่นในทุกการนำเสนอ ไม่ว่าท่านต้องการเป็นพนักงานขายที่นำเสนออะไรให้ลูกค้าก็ได้รับความนิยม เป็นพนักงานที่ทุกผลงานโดดเด่นและเป็นที่สังเกตเห็นถึงความสามารถ เป็นหัวหน้างานที่สอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นผู้ที่คิดโครงการใดๆหรือมีผลงานอะไรมานำเสนอก็มีแต่คนเห็นด้วยและชื่นชม หลักสูตรนี้ไม่เป็นเหมือนที่ท่านคิดแน่นอน ไม่ใช่การสอนแบบเดิมๆ ไม่ใช่แค่การอบรมสั้นๆแต่หลักสูตรนี่จะทำให้ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ทุกเทคนิคการนำเสนอผลงาน Presentation สามารถใช้ได้จริงและนำไปใช้ได้ทันที หลักสูตรที่ไม่ควรพลาดนี้จะทำให้ทุกการนำเสนอสร้างทุกโอกาสที่ท่านต้องการ

New หลักสูตรใหม่ต้อนรับกระแส ทีวีดิจิตอล TV Digital ที่ใกล้เข้ามาช่องรายการ Free TV จะมีมากขึ้นความต้องการของผู้ประกาศข่าว พิธีกรรายการต่างๆ ซึ่งมีความต้องการพิธีกรที่สูงขึ้น ไม่ใช่เพียงรายการทีวีในปัจจุบันมีการทำสื่อโฆษณาสินค้าและบริการใน youtube มากมายเช่นกัน  หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอผลงาน Presentation เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากฝึกเพื่อเป็นพิธีกรรายการ โดยโค้ชที่มืประสบการณ์ด้านการเป็นพิธีกร รวมกับความสามารถด้านการถ่ายทอด โค้ชน้ำ เราจะจัดสถานที่ กล้อง ไฟ เพื่อให้คุณฝึกฝนจนสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างดี เทคนิคการจำสคริป การวางตัว และการแต่งหน้า (สำหรับหลักสูตรนี้รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 3 ท่านต่อรอบ)

 

VDO นำสนอหลักสูตร 

 

 

 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hrd-thailand.com

ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-103-0099


Visitors: 98,236